อันดับประจำวันที่ : 29/05/23 - 04/06/23
อันดับ 1
5,000฿
อันดับ 2
3,000฿
อันดับ3
1,000฿
อันดับ 4-10
500฿
อันดับ 11-100
50฿
อันดับ เหรียญ   USERNAME ได้ - เสีย
1 LV 84 WWBXXX9244
ELITE I
+12,105
2 LV 75 WWBXXX1098
GOLD I
+10,512
3 LV 83 WWBXXX5444
SILVER III
+6,167
4 LV 36 WWBXXX3747
NEWBIE
+2,700
5 LV 49 WWBXXX6350
SILVER II
+1,683
6 LV 71 WWBXXX7009
GOLD I
+1,501
7 LV 63 WWBXXX0720
SILVER II
+1,474
8 LV 73 WWBXXX4185
SILVER I
+1,456
9 LV 12 WWBXXX3231
NEWBIE
+1,317
10 LV 14 WWBXXX7449
NEWBIE
+1,126
11 LV 66 WWBXXX6540
BRONZE I
+1,092
12 LV 59 WWBXXX7473
BRONZE III
+1,042
13 LV 5 WWBXXX2023
NEWBIE
+1,031
14 LV 2 WWBXXX7345
NEWBIE
+953
15 LV 3 WWBXXX9884
NEWBIE
+950
16 LV 53 WWBXXX9819
BRONZE III
+950
17 LV 37 WWBXXX0039
BRONZE I
+910
18 LV 68 WWBXXX9798
BRONZE I
+841
19 LV 43 WWBXXX8639
NEWBIE
+781
20 LV 21 WWBXXX4419
BRONZE I
+757
21 LV 77 WWBXXX5771
SILVER II
+741
22 LV 42 WWBXXX5890
BRONZE II
+736
23 LV 56 WWBXXX1750
SILVER II
+699
24 LV 43 WWBXXX5308
BRONZE II
+526
25 LV 41 WWBXXX2032
SILVER II
+500
26 LV 72 WWBXXX9524
ELITE I
+480
27 LV 58 WWBXXX7998
SILVER II
+463
28 LV 62 WWBXXX4738
BRONZE I
+449
29 LV 2 WWBXXX3169
NEWBIE
+439
30 LV 70 WWBXXX4454
SILVER III
+419
31 LV 45 WWBXXX9487
BRONZE I
+383
32 LV 42 WWBXXX2931
SILVER I
+369
33 LV 4 WWBXXX1201
NEWBIE
+350
34 LV 67 WWBXXX7174
BRONZE III
+332
35 LV 41 WWBXXX0657
NEWBIE
+325
36 LV 11 WWBXXX0129
NEWBIE
+297
37 LV 3 WWBXXX7438
NEWBIE
+276
38 LV 37 WWBXXX0236
BRONZE II
+251
39 LV 3 WWBXXX7543
NEWBIE
+230
40 LV 26 WWBXXX6727
NEWBIE
+223
41 LV 42 WWBXXX4365
BRONZE I
+200
42 LV 5 WWBXXX2872
NEWBIE
+190
43 LV 55 WWBXXX6840
NEWBIE
+176
44 LV 38 WWBXXX0398
NEWBIE
+166
45 LV 31 WWBXXX7826
NEWBIE
+151
46 LV 4 WWBXXX8602
NEWBIE
+151
47 LV 16 WWBXXX2230
NEWBIE
+151
48 LV 36 WWBXXX6755
BRONZE III
+150
49 LV 16 WWBXXX4051
NEWBIE
+150
50 LV 25 WWBXXX3420
NEWBIE
+137
51 LV 5 WWBXXX3283
NEWBIE
+135
52 LV 5 WWBXXX3508
NEWBIE
+131
53 LV 15 WWBXXX4800
NEWBIE
+130
54 LV 2 WWBXXX1561
NEWBIE
+130
55 LV 22 WWBXXX2080
NEWBIE
+130
56 LV 48 WWBXXX6742
BRONZE II
+104
57 LV 24 WWBXXX3753
NEWBIE
+103
58 LV 41 WWBXXX3452
BRONZE I
+100
59 LV 42 WWBXXX5514
NEWBIE
+95
60 LV 45 WWBXXX2664
NEWBIE
+86
61 LV 76 WWBXXX7567
GOLD I
+74
62 LV 80 WWBXXX9110
BRONZE II
+65
63 LV 44 WWBXXX4830
BRONZE I
+62
64 LV 37 WWBXXX0685
BRONZE I
+62
65 LV 12 WWBXXX4281
NEWBIE
+60
66 LV 3 WWBXXX8236
NEWBIE
+50
67 LV 10 WWBXXX9973
NEWBIE
+50
68 LV 10 WWBXXX5674
BRONZE I
+48
69 LV 24 WWBXXX2832
NEWBIE
+26
70 LV 11 WWBXXX8575
NEWBIE
+26
71 LV 25 WWBXXX4128
NEWBIE
+19
72 LV 23 WWBXXX7354
BRONZE I
+18
73 LV 9 WWBXXX3059
NEWBIE
+17
74 LV 14 WWBXXX5245
NEWBIE
+16
75 LV 62 WWBXXX2296
SILVER III
+3
76 LV 0 WWBXXX2607
NEWBIE
+1