อันดับประจำวันที่ : 26/09/2022 - 02/10/2022
อันดับ 1
5,000฿
อันดับ 2
3,000฿
อันดับ3
1,000฿
อันดับ 4-10
500฿
อันดับ 11-100
50฿
อันดับ เหรียญ   USERNAME ได้ - เสีย
1 LV 92 WWBXXX1948
MASTER III
+95,474
2 LV 95 WWBXXX1796
PLATINUM III
+66,858
3 LV 44 WWBXXX3165
NEWBIE
+17,975
4 LV 74 WWBXXX1783
SILVER I
+14,618
5 LV 40 WWBXXX1282
NEWBIE
+13,627
6 LV 64 WWBXXX5985
NEWBIE
+13,052
7 LV 83 WWBXXX8126
SILVER I
+8,891
8 LV 76 WWBXXX6881
SILVER III
+6,626
9 LV 69 WWBXXX6540
GOLD I
+5,960
10 LV 11 WWBXXX7800
NEWBIE
+5,747
11 LV 80 WWBXXX7567
SILVER I
+4,768
12 LV 52 WWBXXX0280
BRONZE II
+4,538
13 LV 94 WWBXXX7471
GRANDMASTER
+3,703
14 LV 62 WWBXXX6756
GOLD I
+3,507
15 LV 52 WWBXXX8660
BRONZE III
+2,777
16 LV 49 WWBXXX9936
BRONZE III
+2,630
17 LV 70 WWBXXX5740
GOLD I
+2,623
18 LV 74 WWBXXX7404
BRONZE III
+2,505
19 LV 21 WWBXXX3203
NEWBIE
+2,390
20 LV 80 WWBXXX8281
DIAMOND I
+2,382
21 LV 43 WWBXXX7473
BRONZE I
+2,378
22 LV 77 WWBXXX2529
BRONZE II
+2,336
23 LV 54 WWBXXX2700
SILVER II
+2,287
24 LV 63 WWBXXX6610
MASTER II
+2,214
25 LV 67 WWBXXX4636
PLATINUM II
+2,070
26 LV 63 WWBXXX0434
BRONZE I
+2,045
27 LV 38 WWBXXX0889
NEWBIE
+2,010
28 LV 60 WWBXXX9586
BRONZE III
+2,003
29 LV 54 WWBXXX4771
SILVER II
+1,997
30 LV 12 WWBXXX5048
NEWBIE
+1,955
31 LV 15 WWBXXX4761
NEWBIE
+1,951
32 LV 22 WWBXXX8024
NEWBIE
+1,889
33 LV 41 WWBXXX9307
NEWBIE
+1,861
34 LV 14 WWBXXX7624
NEWBIE
+1,651
35 LV 66 WWBXXX9186
BRONZE III
+1,649
36 LV 68 WWBXXX9169
BRONZE III
+1,634
37 LV 68 WWBXXX7994
SILVER III
+1,538
38 LV 45 WWBXXX0560
NEWBIE
+1,530
39 LV 68 WWBXXX8455
SILVER II
+1,524
40 LV 37 WWBXXX2008
BRONZE I
+1,485
41 LV 27 WWBXXX1493
NEWBIE
+1,439
42 LV 55 WWBXXX6515
PLATINUM II
+1,364
43 LV 56 WWBXXX0164
NEWBIE
+1,326
44 LV 62 WWBXXX5311
GOLD I
+1,325
45 LV 38 WWBXXX1849
BRONZE I
+1,322
46 LV 20 WWBXXX2385
NEWBIE
+1,203
47 LV 74 WWBXXX7056
BRONZE I
+1,199
48 LV 37 WWBXXX3034
BRONZE I
+1,178
49 LV 31 WWBXXX1493
NEWBIE
+1,172
50 LV 18 WWBXXX5103
NEWBIE
+1,157
51 LV 10 WWBXXX2529
NEWBIE
+1,139
52 LV 79 WWBXXX4357
BRONZE III
+1,110
53 LV 69 WWBXXX3864
SILVER III
+1,107
54 LV 14 WWBXXX1557
NEWBIE
+1,104
55 LV 52 WWBXXX7929
BRONZE I
+1,100
56 LV 18 WWBXXX5367
NEWBIE
+1,097
57 LV 14 WWBXXX5416
NEWBIE
+1,060
58 LV 13 WWBXXX8840
NEWBIE
+1,057
59 LV 22 WWBXXX5477
NEWBIE
+1,048
60 LV 4 WWBXXX9053
NEWBIE
+1,008
61 LV 18 WWBXXX3069
NEWBIE
+979
62 LV 17 WWBXXX0044
NEWBIE
+967
63 LV 45 WWBXXX1333
NEWBIE
+961
64 LV 4 WWBXXX7956
NEWBIE
+952
65 LV 8 WWBXXX3988
NEWBIE
+928
66 LV 79 WWBXXX7877
PLATINUM II
+918
67 LV 36 WWBXXX9045
BRONZE I
+918
68 LV 51 WWBXXX8340
SILVER II
+906
69 LV 39 WWBXXX3753
BRONZE II
+892
70 LV 66 WWBXXX5607
GOLD II
+884
71 LV 7 WWBXXX5273
NEWBIE
+865
72 LV 25 WWBXXX2735
NEWBIE
+843
73 LV 65 WWBXXX5514
SILVER I
+839
74 LV 25 WWBXXX0689
NEWBIE
+820
75 LV 45 WWBXXX9951
BRONZE I
+779
76 LV 2 WWBXXX0476
NEWBIE
+776
77 LV 30 WWBXXX7999
NEWBIE
+766
78 LV 51 WWBXXX3148
SILVER I
+754
79 LV 19 WWBXXX8973
NEWBIE
+754
80 LV 36 WWBXXX9568
BRONZE I
+753
81 LV 34 WWBXXX2885
NEWBIE
+751
82 LV 19 WWBXXX0173
NEWBIE
+738
83 LV 55 WWBXXX0209
BRONZE II
+727
84 LV 3 WWBXXX0744
NEWBIE
+700
85 LV 62 WWBXXX8362
BRONZE II
+662
86 LV 2 WWBXXX6263
NEWBIE
+653
87 LV 61 WWBXXX5435
SILVER I
+644
88 LV 82 WWBXXX9969
GRANDMASTER
+601
89 LV 47 WWBXXX9942
SILVER II
+594
90 LV 62 WWBXXX1098
BRONZE III
+581
91 LV 2 WWBXXX8079
NEWBIE
+572
92 LV 2 WWBXXX5020
NEWBIE
+571
93 LV 47 WWBXXX8339
BRONZE III
+553
94 LV 2 WWBXXX6530
NEWBIE
+551
95 LV 31 WWBXXX9932
BRONZE II
+542
96 LV 57 WWBXXX8975
BRONZE I
+520
97 LV 12 WWBXXX4085
BRONZE I
+502
98 LV 21 WWBXXX2750
BRONZE I
+501
99 LV 33 WWBXXX6706
NEWBIE
+497
100 LV 4 WWBXXX3280
NEWBIE
+488
101 LV 16 WWBXXX4732
NEWBIE
+485
102 LV 10 WWBXXX9720
NEWBIE
+479
103 LV 31 WWBXXX9201
NEWBIE
+476
104 LV 5 WWBXXX8461
NEWBIE
+471
105 LV 10 WWBXXX4934
NEWBIE
+457
106 LV 38 WWBXXX3420
BRONZE I
+457
107 LV 2 WWBXXX4360
NEWBIE
+437
108 LV 4 WWBXXX5438
NEWBIE
+434
109 LV 52 WWBXXX3895
SILVER II
+427
110 LV 2 WWBXXX4958
NEWBIE
+426
111 LV 38 WWBXXX4573
BRONZE III
+425
112 LV 64 WWBXXX2994
BRONZE III
+417
113 LV 11 WWBXXX0203
NEWBIE
+417
114 LV 42 WWBXXX0079
BRONZE I
+409
115 LV 47 WWBXXX1729
SILVER II
+400
116 LV 44 WWBXXX1614
BRONZE II
+381
117 LV 53 WWBXXX7484
BRONZE II
+377
118 LV 6 WWBXXX8306
NEWBIE
+373
119 LV 60 WWBXXX1602
SILVER II
+368
120 LV 6 WWBXXX6165
NEWBIE
+346
121 LV 57 WWBXXX2301
SILVER II
+345
122 LV 31 WWBXXX9061
NEWBIE
+340
123 LV 34 WWBXXX7320
BRONZE I
+335
124 LV 0 WWBXXX7357
NEWBIE
+335
125 LV 41 WWBXXX2141
SILVER I
+335
126 LV 21 WWBXXX3409
NEWBIE
+328
127 LV 59 WWBXXX6454
BRONZE II
+326
128 LV 27 WWBXXX3056
SILVER II
+325
129 LV 3 WWBXXX4843
NEWBIE
+319
130 LV 2 WWBXXX7413
NEWBIE
+317
131 LV 2 WWBXXX6652
NEWBIE
+317
132 LV 2 WWBXXX0961
NEWBIE
+314
133 LV 4 WWBXXX6214
NEWBIE
+307
134 LV 39 WWBXXX0998
BRONZE I
+304
135 LV 73 WWBXXX7724
SILVER III
+303
136 LV 33 WWBXXX8010
NEWBIE
+300
137 LV 5 WWBXXX7285
NEWBIE
+299
138 LV 13 WWBXXX0934
NEWBIE
+296
139 LV 32 WWBXXX8947
BRONZE II
+280
140 LV 2 WWBXXX4340
NEWBIE
+277
141 LV 41 WWBXXX7085
NEWBIE
+271
142 LV 6 WWBXXX8229
NEWBIE
+270
143 LV 10 WWBXXX3758
NEWBIE
+270
144 LV 2 WWBXXX9010
NEWBIE
+258
145 LV 4 WWBXXX6038
NEWBIE
+258
146 LV 17 WWBXXX2787
BRONZE I
+256
147 LV 69 WWBXXX0739
SILVER III
+256
148 LV 53 WWBXXX0398
BRONZE II
+252
149 LV 52 WWBXXX9391
SILVER II
+252
150 LV 3 WWBXXX3591
NEWBIE
+250
151 LV 2 WWBXXX5447
NEWBIE
+250
152 LV 2 WWBXXX2792
NEWBIE
+250
153 LV 49 WWBXXX9316
SILVER I
+250
154 LV 56 WWBXXX8187
SILVER III
+250
155 LV 6 WWBXXX4967
NEWBIE
+247
156 LV 85 WWBXXX8536
DIAMOND I
+232
157 LV 45 WWBXXX1373
SILVER II
+227
158 LV 7 WWBXXX2638
NEWBIE
+227
159 LV 71 WWBXXX9798
GOLD I
+211
160 LV 7 WWBXXX3024
NEWBIE
+210
161 LV 2 WWBXXX0750
NEWBIE
+210
162 LV 7 WWBXXX1527
NEWBIE
+207
163 LV 3 WWBXXX1337
NEWBIE
+200
164 LV 69 WWBXXX2296
PLATINUM III
+197
165 LV 5 WWBXXX0418
NEWBIE
+195
166 LV 50 WWBXXX2913
SILVER III
+195
167 LV 2 WWBXXX8613
NEWBIE
+195
168 LV 51 WWBXXX3022
BRONZE III
+193
169 LV 35 WWBXXX1053
BRONZE III
+190
170 LV 3 WWBXXX5096
NEWBIE
+186
171 LV 6 WWBXXX3511
NEWBIE
+185
172 LV 12 WWBXXX0931
NEWBIE
+183
173 LV 47 WWBXXX6229
SILVER II
+182
174 LV 56 WWBXXX6681
BRONZE II
+181
175 LV 17 WWBXXX1874
NEWBIE
+178
176 LV 38 WWBXXX8496
BRONZE III
+175
177 LV 18 WWBXXX9715
NEWBIE
+175
178 LV 15 WWBXXX2060
NEWBIE
+171
179 LV 2 WWBXXX8582
NEWBIE
+170
180 LV 17 WWBXXX1411
NEWBIE
+170
181 LV 14 WWBXXX8629
NEWBIE
+166
182 LV 41 WWBXXX7339
BRONZE I
+166
183 LV 2 WWBXXX1766
NEWBIE
+164
184 LV 4 WWBXXX6609
NEWBIE
+162
185 LV 54 WWBXXX2747
GOLD II
+161
186 LV 64 WWBXXX1554
SILVER III
+161
187 LV 2 WWBXXX2103
NEWBIE
+160
188 LV 49 WWBXXX9209
NEWBIE
+160
189 LV 61 WWBXXX5004
GOLD I
+159
190 LV 54 WWBXXX2800
BRONZE II
+159
191 LV 21 WWBXXX1724
NEWBIE
+158
192 LV 2 WWBXXX0525
NEWBIE
+155
193 LV 10 WWBXXX4372
NEWBIE
+154
194 LV 64 WWBXXX4101
PLATINUM II
+154
195 LV 5 WWBXXX0745
NEWBIE
+153
196 LV 56 WWBXXX2425
BRONZE II
+153
197 LV 4 WWBXXX5108
NEWBIE
+152
198 LV 3 WWBXXX0559
NEWBIE
+152
199 LV 3 WWBXXX8769
NEWBIE
+151
200 LV 6 WWBXXX2721
NEWBIE
+151
201 LV 2 WWBXXX4509
NEWBIE
+151
202 LV 5 WWBXXX9392
NEWBIE
+151
203 LV 2 WWBXXX3968
NEWBIE
+150
204 LV 2 WWBXXX0384
NEWBIE
+150
205 LV 30 WWBXXX5245
BRONZE I
+146
206 LV 14 WWBXXX0752
NEWBIE
+145
207 LV 5 WWBXXX1767
NEWBIE
+141
208 LV 33 WWBXXX1785
BRONZE I
+137
209 LV 37 WWBXXX9600
SILVER I
+136
210 LV 9 WWBXXX2245
NEWBIE
+136
211 LV 55 WWBXXX6337
BRONZE II
+135
212 LV 2 WWBXXX2779
NEWBIE
+135
213 LV 9 WWBXXX3634
NEWBIE
+134
214 LV 23 WWBXXX3047
NEWBIE
+131
215 LV 5 WWBXXX9318
NEWBIE
+130
216 LV 10 WWBXXX8938
BRONZE I
+130
217 LV 3 WWBXXX4860
NEWBIE
+127
218 LV 66 WWBXXX8664
GOLD I
+124
219 LV 50 WWBXXX4319
NEWBIE
+119
220 LV 45 WWBXXX7352
GOLD I
+116
221 LV 5 WWBXXX1208
NEWBIE
+114
222 LV 54 WWBXXX4455
GOLD III
+113
223 LV 2 WWBXXX1408
NEWBIE
+109
224 LV 31 WWBXXX9124
NEWBIE
+107
225 LV 45 WWBXXX7559
GOLD III
+101
226 LV 9 WWBXXX3614
NEWBIE
+100
227 LV 2 WWBXXX6272
NEWBIE
+100
228 LV 21 WWBXXX8626
BRONZE I
+100
229 LV 12 WWBXXX1270
NEWBIE
+100
230 LV 32 WWBXXX7223
NEWBIE
+97
231 LV 43 WWBXXX7570
NEWBIE
+96
232 LV 14 WWBXXX4429
NEWBIE
+88
233 LV 50 WWBXXX6298
GOLD I
+88
234 LV 3 WWBXXX3396
NEWBIE
+82
235 LV 2 WWBXXX3350
NEWBIE
+79
236 LV 2 WWBXXX1807
NEWBIE
+70
237 LV 3 WWBXXX8644
NEWBIE
+70
238 LV 6 WWBXXX0748
NEWBIE
+69
239 LV 5 WWBXXX8955
NEWBIE
+67
240 LV 5 WWBXXX5891
BRONZE I
+64
241 LV 72 WWBXXX8304
GOLD II
+57
242 LV 51 WWBXXX9284
SILVER I
+54
243 LV 54 WWBXXX5152
SILVER I
+54
244 LV 5 WWBXXX2094
NEWBIE
+52
245 LV 18 WWBXXX2305
NEWBIE
+51
246 LV 3 WWBXXX6927
NEWBIE
+51
247 LV 3 WWBXXX4742
NEWBIE
+51
248 LV 7 WWBXXX7337
NEWBIE
+51
249 LV 2 WWBXXX2369
NEWBIE
+51
250 LV 2 WWBXXX0278
NEWBIE
+50
251 LV 15 WWBXXX5423
NEWBIE
+50
252 LV 9 WWBXXX2265
NEWBIE
+50
253 LV 3 WWBXXX3652
NEWBIE
+50
254 LV 2 WWBXXX8007
NEWBIE
+50
255 LV 34 WWBXXX4256
NEWBIE
+42
256 LV 40 WWBXXX1725
BRONZE I
+38
257 LV 50 WWBXXX4265
SILVER III
+37
258 LV 26 WWBXXX7424
BRONZE I
+32
259 LV 0 WWBXXX5205
NEWBIE
+31
260 LV 27 WWBXXX8433
NEWBIE
+31
261 LV 37 WWBXXX4657
NEWBIE
+24
262 LV 61 WWBXXX8865
SILVER III
+21
263 LV 57 WWBXXX5962
SILVER II
+17
264 LV 13 WWBXXX0013
BRONZE I
+13
265 LV 65 WWBXXX0906
SILVER III
+6
266 LV 23 WWBXXX3762
NEWBIE
+2
267 LV 5 WWBXXX0105
NEWBIE
+1
268 LV 5 WWBXXX6974
NEWBIE
+1
269 LV 43 WWBXXX8894
NEWBIE
+1