อันดับประจำวันที่ : 30/01/23 - 05/02/23
อันดับ 1
5,000฿
อันดับ 2
3,000฿
อันดับ3
1,000฿
อันดับ 4-10
500฿
อันดับ 11-100
50฿
อันดับ เหรียญ   USERNAME ได้ - เสีย
1 LV 78 WWBXXX1796
SILVER III
+31,465
2 LV 71 WWBXXX6463
SILVER I
+17,858
3 LV 21 WWBXXX1416
NEWBIE
+8,163
4 LV 61 WWBXXX5771
NEWBIE
+6,753
5 LV 38 WWBXXX2395
BRONZE II
+4,012
6 LV 56 WWBXXX2039
NEWBIE
+3,933
7 LV 41 WWBXXX9573
BRONZE I
+3,838
8 LV 27 WWBXXX9562
NEWBIE
+3,481
9 LV 49 WWBXXX0387
BRONZE I
+3,400
10 LV 37 WWBXXX9098
BRONZE I
+3,332
11 LV 22 WWBXXX3097
NEWBIE
+2,435
12 LV 23 WWBXXX8092
NEWBIE
+2,300
13 LV 52 WWBXXX6675
NEWBIE
+2,259
14 LV 36 WWBXXX9819
NEWBIE
+2,102
15 LV 19 WWBXXX8329
NEWBIE
+2,008
16 LV 55 WWBXXX2794
NEWBIE
+1,777
17 LV 51 WWBXXX2889
NEWBIE
+1,732
18 LV 25 WWBXXX1808
NEWBIE
+1,689
19 LV 40 WWBXXX1554
BRONZE I
+1,531
20 LV 41 WWBXXX0491
BRONZE I
+1,405
21 LV 47 WWBXXX5688
NEWBIE
+1,404
22 LV 39 WWBXXX9920
BRONZE I
+1,263
23 LV 34 WWBXXX7563
NEWBIE
+1,224
24 LV 20 WWBXXX8226
NEWBIE
+1,115
25 LV 40 WWBXXX3838
NEWBIE
+1,109
26 LV 15 WWBXXX0003
NEWBIE
+1,095
27 LV 44 WWBXXX3702
NEWBIE
+1,094
28 LV 50 WWBXXX8126
BRONZE I
+1,035
29 LV 7 WWBXXX2515
NEWBIE
+990
30 LV 48 WWBXXX0906
BRONZE II
+970
31 LV 28 WWBXXX6515
NEWBIE
+916
32 LV 2 WWBXXX3370
NEWBIE
+911
33 LV 25 WWBXXX7668
NEWBIE
+869
34 LV 22 WWBXXX9590
BRONZE I
+835
35 LV 48 WWBXXX6756
NEWBIE
+835
36 LV 35 WWBXXX3472
BRONZE I
+819
37 LV 2 WWBXXX5609
NEWBIE
+802
38 LV 41 WWBXXX1490
BRONZE I
+752
39 LV 36 WWBXXX8010
BRONZE I
+748
40 LV 47 WWBXXX6335
NEWBIE
+723
41 LV 38 WWBXXX5040
BRONZE III
+691
42 LV 18 WWBXXX3404
NEWBIE
+689
43 LV 39 WWBXXX3273
NEWBIE
+688
44 LV 32 WWBXXX3327
BRONZE I
+684
45 LV 20 WWBXXX1853
NEWBIE
+679
46 LV 19 WWBXXX6393
BRONZE II
+675
47 LV 34 WWBXXX1820
BRONZE I
+659
48 LV 36 WWBXXX3604
BRONZE II
+647
49 LV 24 WWBXXX6761
NEWBIE
+633
50 LV 27 WWBXXX7994
NEWBIE
+626
51 LV 2 WWBXXX7102
NEWBIE
+601
52 LV 21 WWBXXX7703
BRONZE I
+600
53 LV 47 WWBXXX3328
NEWBIE
+588
54 LV 21 WWBXXX5561
NEWBIE
+572
55 LV 0 WWBXXX2157
NEWBIE
+558
56 LV 53 WWBXXX4101
BRONZE I
+541
57 LV 6 WWBXXX5227
NEWBIE
+533
58 LV 23 WWBXXX5020
NEWBIE
+528
59 LV 24 WWBXXX1866
NEWBIE
+525
60 LV 46 WWBXXX4236
NEWBIE
+521
61 LV 28 WWBXXX0861
NEWBIE
+498
62 LV 58 WWBXXX4920
NEWBIE
+482
63 LV 20 WWBXXX8184
NEWBIE
+471
64 LV 13 WWBXXX1795
NEWBIE
+450
65 LV 29 WWBXXX2148
NEWBIE
+438
66 LV 19 WWBXXX9197
BRONZE I
+417
67 LV 18 WWBXXX9631
NEWBIE
+416
68 LV 42 WWBXXX7507
NEWBIE
+416
69 LV 48 WWBXXX1559
NEWBIE
+353
70 LV 11 WWBXXX4877
NEWBIE
+325
71 LV 37 WWBXXX3630
BRONZE II
+311
72 LV 13 WWBXXX4652
NEWBIE
+307
73 LV 12 WWBXXX4775
NEWBIE
+299
74 LV 39 WWBXXX5299
BRONZE I
+289
75 LV 18 WWBXXX2199
NEWBIE
+284
76 LV 28 WWBXXX0154
NEWBIE
+280
77 LV 2 WWBXXX3641
NEWBIE
+274
78 LV 43 WWBXXX7877
NEWBIE
+270
79 LV 18 WWBXXX5267
NEWBIE
+250
80 LV 2 WWBXXX7147
NEWBIE
+250
81 LV 2 WWBXXX1304
NEWBIE
+250
82 LV 19 WWBXXX9474
BRONZE I
+240
83 LV 44 WWBXXX1800
BRONZE I
+237
84 LV 8 WWBXXX2176
NEWBIE
+237
85 LV 26 WWBXXX7210
NEWBIE
+235
86 LV 27 WWBXXX7062
BRONZE I
+232
87 LV 35 WWBXXX0190
BRONZE II
+231
88 LV 42 WWBXXX4265
BRONZE II
+229
89 LV 40 WWBXXX0754
BRONZE II
+226
90 LV 22 WWBXXX4857
NEWBIE
+220
91 LV 2 WWBXXX2308
NEWBIE
+214
92 LV 13 WWBXXX8864
NEWBIE
+205
93 LV 14 WWBXXX8010
NEWBIE
+199
94 LV 36 WWBXXX1714
BRONZE II
+191
95 LV 0 WWBXXX4530
NEWBIE
+191
96 LV 23 WWBXXX8326
NEWBIE
+181
97 LV 38 WWBXXX8050
BRONZE I
+181
98 LV 48 WWBXXX7998
BRONZE II
+176
99 LV 31 WWBXXX2920
NEWBIE
+175
100 LV 7 WWBXXX5147
NEWBIE
+164
101 LV 20 WWBXXX7881
BRONZE II
+164
102 LV 20 WWBXXX2469
BRONZE I
+162
103 LV 42 WWBXXX6298
BRONZE I
+161
104 LV 22 WWBXXX6637
BRONZE I
+160
105 LV 11 WWBXXX7311
NEWBIE
+152
106 LV 42 WWBXXX5664
BRONZE I
+151
107 LV 27 WWBXXX3923
BRONZE I
+150
108 LV 9 WWBXXX5181
NEWBIE
+149
109 LV 32 WWBXXX0792
NEWBIE
+135
110 LV 35 WWBXXX6338
NEWBIE
+135
111 LV 39 WWBXXX6957
BRONZE II
+123
112 LV 27 WWBXXX4476
NEWBIE
+110
113 LV 22 WWBXXX7318
BRONZE I
+109
114 LV 21 WWBXXX1503
NEWBIE
+105
115 LV 25 WWBXXX7057
NEWBIE
+105
116 LV 45 WWBXXX3972
NEWBIE
+95
117 LV 10 WWBXXX0526
NEWBIE
+94
118 LV 24 WWBXXX1191
NEWBIE
+90
119 LV 28 WWBXXX1725
NEWBIE
+88
120 LV 30 WWBXXX5530
NEWBIE
+88
121 LV 42 WWBXXX2489
BRONZE II
+80
122 LV 0 WWBXXX9813
NEWBIE
+75
123 LV 24 WWBXXX8294
BRONZE I
+74
124 LV 18 WWBXXX6840
NEWBIE
+74
125 LV 34 WWBXXX7148
BRONZE I
+73
126 LV 28 WWBXXX7929
NEWBIE
+70
127 LV 33 WWBXXX2158
NEWBIE
+63
128 LV 41 WWBXXX7056
NEWBIE
+58
129 LV 25 WWBXXX2461
NEWBIE
+53
130 LV 3 WWBXXX6976
BRONZE I
+52
131 LV 7 WWBXXX5325
NEWBIE
+52
132 LV 15 WWBXXX0736
NEWBIE
+51
133 LV 5 WWBXXX2049
NEWBIE
+42
134 LV 3 WWBXXX8241
NEWBIE
+39
135 LV 31 WWBXXX0398
NEWBIE
+36
136 LV 29 WWBXXX2732
BRONZE II
+32
137 LV 24 WWBXXX9627
NEWBIE
+31
138 LV 16 WWBXXX0902
NEWBIE
+30
139 LV 3 WWBXXX8714
NEWBIE
+25
140 LV 0 WWBXXX4648
NEWBIE
+24
141 LV 28 WWBXXX1953
NEWBIE
+15
142 LV 32 WWBXXX2747
NEWBIE
+14
143 LV 14 WWBXXX4442
NEWBIE
+11
144 LV 0 WWBXXX8137
NEWBIE
+10
145 LV 19 WWBXXX6755
NEWBIE
+10
146 LV 30 WWBXXX4714
NEWBIE
+7
147 LV 19 WWBXXX0891
NEWBIE
+6
148 LV 0 WWBXXX4758
NEWBIE
+6
149 LV 32 WWBXXX1894
BRONZE I
+6
150 LV 0 WWBXXX9171
NEWBIE
+2