อันดับประจำวันที่ : 25/09/23 - 01/10/23
อันดับ 1
5,000฿
อันดับ 2
3,000฿
อันดับ3
1,000฿
อันดับ 4-10
500฿
อันดับ 11-100
50฿
อันดับ เหรียญ   USERNAME ได้ - เสีย
1 LV 77 WWBXXX9586
PLATINUM III
+16,013
2 LV 64 WWBXXX2134
SILVER II
+6,337
3 LV 52 WWBXXX1982
GOLD II
+3,951
4 LV 68 WWBXXX8664
ELITE III
+3,000
5 LV 74 WWBXXX8596
GOLD III
+2,225
6 LV 8 WWBXXX4148
NEWBIE
+1,795
7 LV 58 WWBXXX5629
PLATINUM III
+1,524
8 LV 69 WWBXXX6648
SILVER II
+1,427
9 LV 48 WWBXXX8476
BRONZE I
+1,213
10 LV 43 WWBXXX6781
BRONZE I
+1,098
11 LV 4 WWBXXX4450
NEWBIE
+1,001
12 LV 3 WWBXXX2017
NEWBIE
+982
13 LV 60 WWBXXX4419
NEWBIE
+886
14 LV 62 WWBXXX1243
BRONZE III
+871
15 LV 50 WWBXXX9760
BRONZE III
+840
16 LV 70 WWBXXX1426
SILVER I
+788
17 LV 52 WWBXXX4016
BRONZE II
+771
18 LV 72 WWBXXX3811
GOLD III
+718
19 LV 77 WWBXXX9186
SILVER I
+713
20 LV 35 WWBXXX8875
NEWBIE
+709
21 LV 69 WWBXXX2889
BRONZE III
+665
22 LV 48 WWBXXX3498
NEWBIE
+644
23 LV 2 WWBXXX6019
NEWBIE
+618
24 LV 5 WWBXXX0974
NEWBIE
+530
25 LV 79 WWBXXX2039
DIAMOND I
+521
26 LV 6 WWBXXX4668
NEWBIE
+495
27 LV 0 WWBXXX6865
NEWBIE
+446
28 LV 8 WWBXXX5911
NEWBIE
+408
29 LV 42 WWBXXX1291
BRONZE I
+401
30 LV 9 WWBXXX8642
NEWBIE
+385
31 LV 8 WWBXXX3504
NEWBIE
+380
32 LV 48 WWBXXX1149
BRONZE III
+374
33 LV 10 WWBXXX4041
NEWBIE
+337
34 LV 78 WWBXXX5771
SILVER III
+332
35 LV 2 WWBXXX6370
NEWBIE
+331
36 LV 2 WWBXXX9076
NEWBIE
+257
37 LV 62 WWBXXX0417
SILVER I
+257
38 LV 17 WWBXXX6522
NEWBIE
+251
39 LV 10 WWBXXX9591
NEWBIE
+251
40 LV 27 WWBXXX8262
BRONZE I
+248
41 LV 52 WWBXXX9938
SILVER III
+236
42 LV 0 WWBXXX7000
NEWBIE
+202
43 LV 42 WWBXXX5451
BRONZE I
+201
44 LV 72 WWBXXX9382
BRONZE III
+190
45 LV 3 WWBXXX4392
NEWBIE
+186
46 LV 0 WWBXXX4364
NEWBIE
+180
47 LV 3 WWBXXX3227
NEWBIE
+176
48 LV 66 WWBXXX6786
SILVER III
+175
49 LV 69 WWBXXX7350
BRONZE I
+172
50 LV 52 WWBXXX5906
GOLD I
+169
51 LV 3 WWBXXX3597
NEWBIE
+167
52 LV 62 WWBXXX6072
SILVER III
+165
53 LV 54 WWBXXX6042
BRONZE II
+157
54 LV 5 WWBXXX4901
NEWBIE
+154
55 LV 2 WWBXXX2143
NEWBIE
+150
56 LV 45 WWBXXX9704
BRONZE III
+144
57 LV 16 WWBXXX9052
NEWBIE
+143
58 LV 67 WWBXXX7194
GOLD I
+140
59 LV 0 WWBXXX1906
NEWBIE
+133
60 LV 36 WWBXXX1968
NEWBIE
+114
61 LV 7 WWBXXX7682
NEWBIE
+112
62 LV 5 WWBXXX9321
NEWBIE
+110
63 LV 44 WWBXXX7634
BRONZE II
+109
64 LV 0 WWBXXX2039
NEWBIE
+104
65 LV 59 WWBXXX2148
BRONZE III
+102
66 LV 30 WWBXXX9228
NEWBIE
+100
67 LV 0 WWBXXX7099
NEWBIE
+99
68 LV 51 WWBXXX0599
NEWBIE
+98
69 LV 6 WWBXXX7562
NEWBIE
+97
70 LV 23 WWBXXX3460
NEWBIE
+90
71 LV 43 WWBXXX3421
NEWBIE
+85
72 LV 7 WWBXXX6750
NEWBIE
+80
73 LV 4 WWBXXX8934
NEWBIE
+80
74 LV 52 WWBXXX9802
BRONZE III
+72
75 LV 14 WWBXXX4325
NEWBIE
+70
76 LV 0 WWBXXX0776
NEWBIE
+69
77 LV 4 WWBXXX4199
NEWBIE
+67
78 LV 24 WWBXXX1256
BRONZE II
+65
79 LV 74 WWBXXX9798
SILVER I
+57
80 LV 9 WWBXXX8829
NEWBIE
+54
81 LV 4 WWBXXX0013
NEWBIE
+52
82 LV 3 WWBXXX5319
NEWBIE
+51
83 LV 3 WWBXXX9239
NEWBIE
+50
84 LV 0 WWBXXX1875
NEWBIE
+50
85 LV 2 WWBXXX1463
NEWBIE
+50
86 LV 75 WWBXXX3085
GOLD II
+50
87 LV 35 WWBXXX5820
BRONZE I
+50
88 LV 59 WWBXXX2489
GOLD I
+48
89 LV 30 WWBXXX0307
NEWBIE
+44
90 LV 0 WWBXXX4050
NEWBIE
+44
91 LV 17 WWBXXX9446
NEWBIE
+40
92 LV 49 WWBXXX1578
NEWBIE
+39
93 LV 5 WWBXXX0515
NEWBIE
+35
94 LV 49 WWBXXX0861
BRONZE I
+34
95 LV 52 WWBXXX1194
NEWBIE
+24
96 LV 56 WWBXXX1843
BRONZE III
+22
97 LV 66 WWBXXX4332
BRONZE I
+20
98 LV 4 WWBXXX5232
NEWBIE
+18
99 LV 0 WWBXXX8445
NEWBIE
+17
100 LV 35 WWBXXX0414
BRONZE I
+16
101 LV 19 WWBXXX2769
NEWBIE
+12
102 LV 0 WWBXXX7694
NEWBIE
+9
103 LV 0 WWBXXX8952
NEWBIE
+9
104 LV 0 WWBXXX9743
NEWBIE
+8
105 LV 31 WWBXXX4775
BRONZE I
+5
106 LV 26 WWBXXX5245
NEWBIE
+4
107 LV 0 WWBXXX8413
NEWBIE
+4
108 LV 34 WWBXXX9026
NEWBIE
+3
109 LV 0 WWBXXX3107
NEWBIE
+3
110 LV 34 WWBXXX7424
BRONZE II
+2
111 LV 0 WWBXXX7581
NEWBIE
+1
112 LV 33 WWBXXX2423
NEWBIE
+0
113 LV 43 WWBXXX1756
NEWBIE
+0