อันดับประจำวันที่ : 20/03/23 - 26/03/23
อันดับ 1
5,000฿
อันดับ 2
3,000฿
อันดับ3
1,000฿
อันดับ 4-10
500฿
อันดับ 11-100
50฿
อันดับ เหรียญ   USERNAME ได้ - เสีย
1 LV 117 WWBXXX5401
MASTER II
+64,291
2 LV 78 WWBXXX5763
BRONZE II
+14,566
3 LV 86 WWBXXX8883
BRONZE I
+10,617
4 LV 48 WWBXXX5444
BRONZE III
+8,151
5 LV 59 WWBXXX3811
SILVER II
+4,955
6 LV 61 WWBXXX3951
BRONZE II
+2,651
7 LV 50 WWBXXX3838
BRONZE I
+2,634
8 LV 13 WWBXXX7345
NEWBIE
+1,450
9 LV 50 WWBXXX0417
BRONZE I
+1,367
10 LV 30 WWBXXX7097
BRONZE I
+1,349
11 LV 33 WWBXXX3189
NEWBIE
+1,080
12 LV 46 WWBXXX7032
BRONZE II
+1,051
13 LV 10 WWBXXX8134
NEWBIE
+1,046
14 LV 38 WWBXXX5308
BRONZE I
+1,044
15 LV 46 WWBXXX6798
BRONZE I
+1,030
16 LV 5 WWBXXX4892
NEWBIE
+976
17 LV 29 WWBXXX6608
NEWBIE
+949
18 LV 43 WWBXXX5803
BRONZE I
+937
19 LV 69 WWBXXX5771
BRONZE II
+931
20 LV 21 WWBXXX1114
NEWBIE
+887
21 LV 51 WWBXXX2158
NEWBIE
+866
22 LV 53 WWBXXX9256
BRONZE II
+777
23 LV 56 WWBXXX3244
NEWBIE
+750
24 LV 60 WWBXXX7361
BRONZE I
+684
25 LV 3 WWBXXX4608
NEWBIE
+666
26 LV 36 WWBXXX0889
NEWBIE
+661
27 LV 50 WWBXXX8664
BRONZE II
+641
28 LV 63 WWBXXX6021
BRONZE II
+629
29 LV 6 WWBXXX8432
NEWBIE
+569
30 LV 55 WWBXXX2296
SILVER I
+512
31 LV 53 WWBXXX4576
BRONZE III
+504
32 LV 68 WWBXXX0763
SILVER I
+487
33 LV 59 WWBXXX4185
BRONZE II
+463
34 LV 67 WWBXXX3452
BRONZE III
+403
35 LV 47 WWBXXX4265
BRONZE III
+398
36 LV 63 WWBXXX9969
GOLD III
+382
37 LV 36 WWBXXX7497
NEWBIE
+381
38 LV 46 WWBXXX2091
BRONZE I
+376
39 LV 5 WWBXXX5370
NEWBIE
+374
40 LV 21 WWBXXX4720
NEWBIE
+371
41 LV 62 WWBXXX1776
SILVER III
+364
42 LV 18 WWBXXX9620
NEWBIE
+360
43 LV 48 WWBXXX5040
GOLD I
+353
44 LV 36 WWBXXX3753
BRONZE I
+329
45 LV 44 WWBXXX7743
BRONZE I
+298
46 LV 24 WWBXXX0096
NEWBIE
+295
47 LV 54 WWBXXX2860
BRONZE II
+289
48 LV 44 WWBXXX3382
BRONZE II
+250
49 LV 47 WWBXXX3005
SILVER II
+250
50 LV 34 WWBXXX6637
BRONZE III
+244
51 LV 37 WWBXXX3827
BRONZE I
+220
52 LV 9 WWBXXX2152
NEWBIE
+219
53 LV 60 WWBXXX9186
BRONZE III
+201
54 LV 28 WWBXXX8432
NEWBIE
+200
55 LV 12 WWBXXX3151
NEWBIE
+200
56 LV 52 WWBXXX5688
BRONZE III
+199
57 LV 8 WWBXXX8166
NEWBIE
+193
58 LV 24 WWBXXX9219
NEWBIE
+193
59 LV 27 WWBXXX1163
NEWBIE
+191
60 LV 0 WWBXXX2350
NEWBIE
+181
61 LV 2 WWBXXX7430
NEWBIE
+173
62 LV 30 WWBXXX1792
NEWBIE
+160
63 LV 28 WWBXXX1796
BRONZE II
+159
64 LV 38 WWBXXX5147
BRONZE I
+158
65 LV 6 WWBXXX1120
NEWBIE
+153
66 LV 40 WWBXXX4258
BRONZE III
+153
67 LV 36 WWBXXX8362
BRONZE I
+152
68 LV 2 WWBXXX7038
NEWBIE
+151
69 LV 2 WWBXXX8932
NEWBIE
+151
70 LV 0 WWBXXX6763
NEWBIE
+151
71 LV 4 WWBXXX3864
NEWBIE
+150
72 LV 58 WWBXXX2182
BRONZE I
+144
73 LV 3 WWBXXX9900
NEWBIE
+134
74 LV 3 WWBXXX9781
NEWBIE
+130
75 LV 47 WWBXXX7570
SILVER I
+126
76 LV 23 WWBXXX0483
BRONZE I
+121
77 LV 27 WWBXXX8331
NEWBIE
+114
78 LV 50 WWBXXX8861
SILVER II
+114
79 LV 44 WWBXXX0754
BRONZE II
+108
80 LV 0 WWBXXX8870
NEWBIE
+106
81 LV 30 WWBXXX0445
BRONZE I
+105
82 LV 0 WWBXXX7751
NEWBIE
+102
83 LV 2 WWBXXX3996
NEWBIE
+98
84 LV 21 WWBXXX9934
NEWBIE
+88
85 LV 35 WWBXXX1477
NEWBIE
+88
86 LV 39 WWBXXX3597
BRONZE II
+81
87 LV 11 WWBXXX3842
NEWBIE
+80
88 LV 37 WWBXXX2796
SILVER I
+79
89 LV 31 WWBXXX0736
NEWBIE
+77
90 LV 12 WWBXXX0836
NEWBIE
+67
91 LV 33 WWBXXX3029
BRONZE I
+63
92 LV 34 WWBXXX4714
NEWBIE
+56
93 LV 15 WWBXXX8018
NEWBIE
+50
94 LV 15 WWBXXX7634
NEWBIE
+49
95 LV 57 WWBXXX9048
BRONZE II
+46
96 LV 0 WWBXXX9442
NEWBIE
+40
97 LV 0 WWBXXX9469
NEWBIE
+39
98 LV 27 WWBXXX3147
NEWBIE
+30
99 LV 45 WWBXXX1837
BRONZE III
+30
100 LV 9 WWBXXX4453
NEWBIE
+29
101 LV 0 WWBXXX9835
NEWBIE
+11
102 LV 43 WWBXXX7473
BRONZE II
+10
103 LV 0 WWBXXX2517
NEWBIE
+5
104 LV 20 WWBXXX5958
NEWBIE
+4
105 LV 22 WWBXXX5861
BRONZE I
+0
106 LV 47 WWBXXX0792
NEWBIE
+0