อันดับประจำวันที่ : 22/04/24 - 28/04/24
อันดับ 1
5,000฿
อันดับ 2
3,000฿
อันดับ3
1,000฿
อันดับ 4-10
500฿
อันดับ 11-100
50฿
อันดับ เหรียญ   USERNAME ได้ - เสีย
1 LV 74 WWBXXX8384
BRONZE III
+11,775
2 LV 80 WWBXXX3514
BRONZE III
+6,190
3 LV 47 WWBXXX3881
BRONZE I
+5,055
4 LV 35 WWBXXX7107
NEWBIE
+4,262
5 LV 95 WWBXXX8883
SILVER II
+3,790
6 LV 77 WWBXXX7567
SILVER II
+3,450
7 LV 55 WWBXXX3305
NEWBIE
+3,138
8 LV 46 WWBXXX1853
BRONZE I
+2,918
9 LV 106 WWBXXX5401
GRANDMASTER
+2,040
10 LV 38 WWBXXX0635
BRONZE II
+1,994
11 LV 15 WWBXXX5040
NEWBIE
+1,676
12 LV 68 WWBXXX1097
BRONZE II
+1,564
13 LV 19 WWBXXX1350
NEWBIE
+1,520
14 LV 17 WWBXXX7423
NEWBIE
+1,341
15 LV 54 WWBXXX6553
BRONZE I
+1,240
16 LV 61 WWBXXX4322
NEWBIE
+1,182
17 LV 51 WWBXXX4405
NEWBIE
+1,174
18 LV 41 WWBXXX1866
NEWBIE
+1,065
19 LV 65 WWBXXX0196
SILVER III
+1,060
20 LV 58 WWBXXX9085
SILVER II
+1,008
21 LV 3 WWBXXX9706
NEWBIE
+951
22 LV 62 WWBXXX7350
SILVER II
+897
23 LV 39 WWBXXX6884
BRONZE I
+821
24 LV 55 WWBXXX37012
BRONZE I
+795
25 LV 53 WWBXXX3498
SILVER I
+760
26 LV 58 WWBXXX2384
NEWBIE
+728
27 LV 33 WWBXXX2107
BRONZE I
+657
28 LV 14 WWBXXX0905
NEWBIE
+623
29 LV 44 WWBXXX7612
BRONZE II
+600
30 LV 78 WWBXXX2039
BRONZE III
+597
31 LV 5 WWBXXX8620
NEWBIE
+595
32 LV 14 WWBXXX4749
NEWBIE
+564
33 LV 42 WWBXXX8506
NEWBIE
+560
34 LV 2 WWBXXX1860
BRONZE I
+469
35 LV 43 WWBXXX1792
BRONZE II
+451
36 LV 23 WWBXXX4896
NEWBIE
+446
37 LV 45 WWBXXX5451
BRONZE II
+426
38 LV 38 WWBXXX9939
NEWBIE
+408
39 LV 25 WWBXXX5164
BRONZE I
+395
40 LV 57 WWBXXX4274
BRONZE II
+364
41 LV 34 WWBXXX7620
BRONZE I
+358
42 LV 6 WWBXXX7249
NEWBIE
+355
43 LV 15 WWBXXX3318
NEWBIE
+349
44 LV 22 WWBXXX2929
NEWBIE
+346
45 LV 57 WWBXXX2750
BRONZE II
+341
46 LV 47 WWBXXX0739
BRONZE II
+324
47 LV 42 WWBXXX2547
BRONZE I
+317
48 LV 54 WWBXXX4961
BRONZE II
+309
49 LV 60 WWBXXX8411
BRONZE I
+300
50 LV 56 WWBXXX2489
SILVER II
+300
51 LV 38 WWBXXX4715
NEWBIE
+299
52 LV 3 WWBXXX3172
NEWBIE
+297
53 LV 13 WWBXXX5235
BRONZE I
+280
54 LV 52 WWBXXX3347
BRONZE II
+271
55 LV 3 WWBXXX2253
NEWBIE
+254
56 LV 31 WWBXXX3384
NEWBIE
+253
57 LV 9 WWBXXX1741
BRONZE I
+250
58 LV 61 WWBXXX5444
BRONZE III
+249
59 LV 60 WWBXXX3758
SILVER II
+232
60 LV 4 WWBXXX4676
NEWBIE
+230
61 LV 38 WWBXXX1345
BRONZE I
+228
62 LV 64 WWBXXX3048
SILVER I
+218
63 LV 2 WWBXXX4749
NEWBIE
+216
64 LV 6 WWBXXX8521
NEWBIE
+205
65 LV 43 WWBXXX9760
BRONZE III
+205
66 LV 12 WWBXXX3114
NEWBIE
+200
67 LV 39 WWBXXX4130
BRONZE I
+197
68 LV 30 WWBXXX4265
BRONZE II
+194
69 LV 0 WWBXXX42492
NEWBIE
+182
70 LV 4 WWBXXX3508
NEWBIE
+152
71 LV 8 WWBXXX5083
NEWBIE
+152
72 LV 9 WWBXXX0047
NEWBIE
+151
73 LV 4 WWBXXX0502
NEWBIE
+151
74 LV 3 WWBXXX3830
NEWBIE
+151
75 LV 6 WWBXXX7032
NEWBIE
+150
76 LV 10 WWBXXX84788
NEWBIE
+150
77 LV 40 WWBXXX0926
BRONZE I
+149
78 LV 34 WWBXXX2917
NEWBIE
+123
79 LV 60 WWBXXX3005
BRONZE III
+115
80 LV 48 WWBXXX4329
SILVER I
+108
81 LV 43 WWBXXX9083
NEWBIE
+100
82 LV 38 WWBXXX9282
BRONZE I
+100
83 LV 0 WWBXXX5042
NEWBIE
+99
84 LV 56 WWBXXX1367
SILVER I
+95
85 LV 17 WWBXXX7490
NEWBIE
+92
86 LV 4 WWBXXX9176
NEWBIE
+91
87 LV 2 WWBXXX2393
NEWBIE
+91
88 LV 29 WWBXXX8407
NEWBIE
+89
89 LV 19 WWBXXX5611
BRONZE I
+88
90 LV 10 WWBXXX5080
BRONZE I
+82
91 LV 71 WWBXXX6930
BRONZE I
+77
92 LV 17 WWBXXX9274
BRONZE I
+76
93 LV 38 WWBXXX4066
BRONZE II
+75
94 LV 27 WWBXXX1364
BRONZE I
+73
95 LV 37 WWBXXX7842
BRONZE I
+63
96 LV 20 WWBXXX0137
NEWBIE
+61
97 LV 52 WWBXXX0398
NEWBIE
+57
98 LV 13 WWBXXX2239
NEWBIE
+54
99 LV 2 WWBXXX5238
NEWBIE
+52
100 LV 13 WWBXXX6846
BRONZE I
+52
101 LV 10 WWBXXX3144
BRONZE I
+51
102 LV 4 WWBXXX4621
NEWBIE
+51
103 LV 54 WWBXXX3408
BRONZE I
+50
104 LV 4 WWBXXX6177
NEWBIE
+50
105 LV 10 WWBXXX3824
NEWBIE
+44
106 LV 19 WWBXXX3859
NEWBIE
+42
107 LV 11 WWBXXX1438
NEWBIE
+40
108 LV 25 WWBXXX38122
NEWBIE
+39
109 LV 0 WWBXXX0635
NEWBIE
+39
110 LV 46 WWBXXX8169
BRONZE II
+39
111 LV 0 WWBXXX8955
NEWBIE
+39
112 LV 52 WWBXXX0414
NEWBIE
+31
113 LV 8 WWBXXX6909
NEWBIE
+20
114 LV 25 WWBXXX8848
BRONZE I
+19
115 LV 28 WWBXXX3365
NEWBIE
+19
116 LV 48 WWBXXX1843
BRONZE I
+12
117 LV 22 WWBXXX0430
BRONZE I
+10
118 LV 33 WWBXXX3022
NEWBIE
+8
119 LV 39 WWBXXX4025
NEWBIE
+7
120 LV 26 WWBXXX6727
NEWBIE
+5
121 LV 18 WWBXXX4809
NEWBIE
+3
122 LV 53 WWBXXX4013
SILVER II
+2