อันดับประจำวันที่ : 27/11/23 - 03/12/23
อันดับ 1
5,000฿
อันดับ 2
3,000฿
อันดับ3
1,000฿
อันดับ 4-10
500฿
อันดับ 11-100
50฿
อันดับ เหรียญ   USERNAME ได้ - เสีย
1 LV 65 WWBXXX5058
SILVER II
+10,459
2 LV 122 WWBXXX5401
GRANDMASTER
+8,351
3 LV 62 WWBXXX7032
SILVER I
+4,456
4 LV 82 WWBXXX7459
SILVER II
+4,295
5 LV 30 WWBXXX7471
NEWBIE
+3,450
6 LV 58 WWBXXX1801
BRONZE I
+2,807
7 LV 62 WWBXXX9120
NEWBIE
+2,785
8 LV 82 WWBXXX2039
DIAMOND III
+2,583
9 LV 47 WWBXXX8971
NEWBIE
+2,516
10 LV 30 WWBXXX7534
NEWBIE
+2,454
11 LV 43 WWBXXX1962
NEWBIE
+2,401
12 LV 66 WWBXXX2602
SILVER II
+2,386
13 LV 57 WWBXXX9938
GOLD II
+1,873
14 LV 60 WWBXXX0290
BRONZE I
+1,762
15 LV 69 WWBXXX8481
GOLD I
+1,672
16 LV 64 WWBXXX6726
NEWBIE
+1,506
17 LV 12 WWBXXX3021
NEWBIE
+1,478
18 LV 54 WWBXXX6365
BRONZE II
+1,219
19 LV 16 WWBXXX3017
NEWBIE
+1,177
20 LV 21 WWBXXX7573
NEWBIE
+1,168
21 LV 71 WWBXXX0370
SILVER II
+1,100
22 LV 18 WWBXXX34688
NEWBIE
+1,093
23 LV 22 WWBXXX3251
NEWBIE
+1,088
24 LV 19 WWBXXX0509
NEWBIE
+1,077
25 LV 8 WWBXXX1527
NEWBIE
+1,051
26 LV 75 WWBXXX8365
PLATINUM I
+1,050
27 LV 5 WWBXXX6869
NEWBIE
+951
28 LV 65 WWBXXX4636
SILVER III
+911
29 LV 75 WWBXXX7345
PLATINUM I
+868
30 LV 58 WWBXXX1667
NEWBIE
+850
31 LV 56 WWBXXX9180
BRONZE III
+835
32 LV 17 WWBXXX3084
NEWBIE
+814
33 LV 10 WWBXXX3319
NEWBIE
+752
34 LV 48 WWBXXX3029
BRONZE II
+751
35 LV 12 WWBXXX6520
NEWBIE
+728
36 LV 32 WWBXXX0297
NEWBIE
+700
37 LV 3 WWBXXX1713
NEWBIE
+687
38 LV 6 WWBXXX3932
NEWBIE
+668
39 LV 53 WWBXXX7363
BRONZE II
+623
40 LV 14 WWBXXX0853
NEWBIE
+620
41 LV 5 WWBXXX4352
NEWBIE
+602
42 LV 43 WWBXXX0891
NEWBIE
+584
43 LV 50 WWBXXX3822
BRONZE II
+567
44 LV 74 WWBXXX3166
GOLD I
+558
45 LV 6 WWBXXX1590
NEWBIE
+549
46 LV 8 WWBXXX9032
NEWBIE
+534
47 LV 27 WWBXXX6496
NEWBIE
+521
48 LV 2 WWBXXX0642
NEWBIE
+500
49 LV 6 WWBXXX2178
NEWBIE
+496
50 LV 2 WWBXXX7730
NEWBIE
+470
51 LV 5 WWBXXX6881
NEWBIE
+470
52 LV 2 WWBXXX7369
NEWBIE
+469
53 LV 6 WWBXXX0018
NEWBIE
+467
54 LV 34 WWBXXX7045
BRONZE II
+459
55 LV 4 WWBXXX3096
NEWBIE
+443
56 LV 15 WWBXXX6638
NEWBIE
+435
57 LV 23 WWBXXX9772
NEWBIE
+434
58 LV 60 WWBXXX9573
PLATINUM II
+429
59 LV 7 WWBXXX7907
NEWBIE
+429
60 LV 43 WWBXXX8600
NEWBIE
+398
61 LV 2 WWBXXX6706
NEWBIE
+395
62 LV 0 WWBXXX6615
NEWBIE
+391
63 LV 76 WWBXXX9498
GOLD III
+372
64 LV 11 WWBXXX0441
NEWBIE
+360
65 LV 52 WWBXXX0861
BRONZE I
+356
66 LV 5 WWBXXX1021
NEWBIE
+355
67 LV 37 WWBXXX1787
NEWBIE
+353
68 LV 61 WWBXXX3340
SILVER I
+351
69 LV 24 WWBXXX3146
BRONZE I
+340
70 LV 4 WWBXXX0600
NEWBIE
+333
71 LV 3 WWBXXX4831
NEWBIE
+331
72 LV 57 WWBXXX8920
SILVER I
+328
73 LV 60 WWBXXX0509
SILVER I
+327
74 LV 61 WWBXXX0769
GOLD II
+322
75 LV 54 WWBXXX5672
PLATINUM I
+302
76 LV 2 WWBXXX8724
NEWBIE
+297
77 LV 2 WWBXXX9880
NEWBIE
+297
78 LV 63 WWBXXX7689
SILVER III
+291
79 LV 3 WWBXXX9385
NEWBIE
+288
80 LV 14 WWBXXX6752
NEWBIE
+288
81 LV 25 WWBXXX8642
NEWBIE
+285
82 LV 78 WWBXXX5061
ELITE II
+280
83 LV 25 WWBXXX0258
NEWBIE
+276
84 LV 37 WWBXXX1516
BRONZE I
+275
85 LV 58 WWBXXX6350
GOLD II
+271
86 LV 9 WWBXXX0877
NEWBIE
+264
87 LV 62 WWBXXX7996
BRONZE I
+251
88 LV 6 WWBXXX1589
NEWBIE
+250
89 LV 3 WWBXXX2009
NEWBIE
+250
90 LV 3 WWBXXX8783
NEWBIE
+249
91 LV 3 WWBXXX2643
NEWBIE
+247
92 LV 9 WWBXXX4911
NEWBIE
+241
93 LV 6 WWBXXX8426
NEWBIE
+233
94 LV 3 WWBXXX9820
NEWBIE
+232
95 LV 2 WWBXXX6787
NEWBIE
+227
96 LV 29 WWBXXX4998
NEWBIE
+218
97 LV 53 WWBXXX1149
BRONZE III
+203
98 LV 70 WWBXXX0196
GOLD III
+200
99 LV 7 WWBXXX2949
NEWBIE
+200
100 LV 6 WWBXXX4745
NEWBIE
+190
101 LV 35 WWBXXX5020
BRONZE II
+190
102 LV 39 WWBXXX3792
NEWBIE
+186
103 LV 47 WWBXXX1725
BRONZE I
+185
104 LV 66 WWBXXX8304
BRONZE III
+180
105 LV 19 WWBXXX9734
BRONZE I
+176
106 LV 2 WWBXXX8532
NEWBIE
+175
107 LV 4 WWBXXX8112
NEWBIE
+172
108 LV 7 WWBXXX8845
NEWBIE
+171
109 LV 5 WWBXXX0401
NEWBIE
+170
110 LV 7 WWBXXX6164
NEWBIE
+167
111 LV 4 WWBXXX73161
NEWBIE
+166
112 LV 4 WWBXXX5195
NEWBIE
+161
113 LV 8 WWBXXX9741
NEWBIE
+160
114 LV 35 WWBXXX2182
BRONZE I
+158
115 LV 8 WWBXXX4761
NEWBIE
+157
116 LV 2 WWBXXX0922
NEWBIE
+156
117 LV 2 WWBXXX5065
NEWBIE
+156
118 LV 4 WWBXXX4051
NEWBIE
+153
119 LV 3 WWBXXX1645
NEWBIE
+153
120 LV 6 WWBXXX0684
NEWBIE
+152
121 LV 4 WWBXXX0075
NEWBIE
+151
122 LV 9 WWBXXX9833
NEWBIE
+151
123 LV 5 WWBXXX3532
NEWBIE
+151
124 LV 5 WWBXXX1959
NEWBIE
+151
125 LV 3 WWBXXX6716
NEWBIE
+151
126 LV 4 WWBXXX9626
NEWBIE
+151
127 LV 4 WWBXXX3944
NEWBIE
+151
128 LV 2 WWBXXX4606
NEWBIE
+151
129 LV 3 WWBXXX2405
NEWBIE
+151
130 LV 8 WWBXXX7112
NEWBIE
+150
131 LV 13 WWBXXX5300
NEWBIE
+150
132 LV 3 WWBXXX4045
NEWBIE
+150
133 LV 8 WWBXXX4033
NEWBIE
+150
134 LV 3 WWBXXX1315
NEWBIE
+150
135 LV 11 WWBXXX8739
NEWBIE
+150
136 LV 8 WWBXXX0989
NEWBIE
+150
137 LV 76 WWBXXX4525
PLATINUM III
+148
138 LV 2 WWBXXX6359
NEWBIE
+141
139 LV 19 WWBXXX0334
NEWBIE
+140
140 LV 72 WWBXXX3244
SILVER I
+139
141 LV 6 WWBXXX7719
NEWBIE
+134
142 LV 29 WWBXXX7616
BRONZE I
+132
143 LV 11 WWBXXX7776
NEWBIE
+130
144 LV 81 WWBXXX7945
GOLD II
+124
145 LV 57 WWBXXX1605
BRONZE I
+124
146 LV 3 WWBXXX6213
NEWBIE
+121
147 LV 2 WWBXXX0713
NEWBIE
+116
148 LV 3 WWBXXX2431
NEWBIE
+111
149 LV 33 WWBXXX8337
NEWBIE
+100
150 LV 0 WWBXXX8073
NEWBIE
+99
151 LV 23 WWBXXX4627
NEWBIE
+81
152 LV 50 WWBXXX8411
NEWBIE
+79
153 LV 0 WWBXXX7303
NEWBIE
+78
154 LV 0 WWBXXX3509
NEWBIE
+77
155 LV 3 WWBXXX0081
NEWBIE
+76
156 LV 34 WWBXXX4198
NEWBIE
+73
157 LV 47 WWBXXX9936
SILVER I
+71
158 LV 66 WWBXXX6072
SILVER III
+70
159 LV 58 WWBXXX6335
BRONZE III
+70
160 LV 37 WWBXXX9651
NEWBIE
+65
161 LV 78 WWBXXX9930
SILVER I
+58
162 LV 4 WWBXXX5923
NEWBIE
+56
163 LV 6 WWBXXX6752
NEWBIE
+56
164 LV 34 WWBXXX7512
BRONZE III
+55
165 LV 72 WWBXXX9382
BRONZE III
+55
166 LV 2 WWBXXX4347
NEWBIE
+52
167 LV 3 WWBXXX3582
NEWBIE
+51
168 LV 3 WWBXXX6029
NEWBIE
+51
169 LV 3 WWBXXX5842
NEWBIE
+51
170 LV 4 WWBXXX4027
NEWBIE
+51
171 LV 3 WWBXXX8707
NEWBIE
+50
172 LV 5 WWBXXX8953
NEWBIE
+50
173 LV 3 WWBXXX8918
NEWBIE
+50
174 LV 31 WWBXXX3460
BRONZE I
+48
175 LV 77 WWBXXX9798
GOLD I
+47
176 LV 5 WWBXXX7028
NEWBIE
+45
177 LV 35 WWBXXX1786
NEWBIE
+31
178 LV 11 WWBXXX7334
NEWBIE
+31
179 LV 36 WWBXXX9709
BRONZE I
+20
180 LV 27 WWBXXX2639
NEWBIE
+15
181 LV 48 WWBXXX5617
SILVER II
+13
182 LV 0 WWBXXX6149
NEWBIE
+2
183 LV 47 WWBXXX7502
BRONZE I
+0